Black Box Painting sztuka niewidzenia

Gdynia InfoBox zaprasza na otwarcie wystawy Mikołaja Harmozy pt. Black Box Painting sztuka niewidzenia.

Wystawa jest eksperymentem związanym z prezentacją sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej w ramach autorskiego projektu Galeriuj.

Eksperyment ten na terenie Gdynia InfoBox łączy ze sobą dizajn, małą architekturę oraz sztukę współczesną. W zaciemnionej przestrzeni prezentowane są specjalnie zaprojektowane prace z pogranicza malarstwa i obiektu sztuki współczesnej.

Zaprojektowany w celach wystawienniczych boks jest całkowicie zaciemniony. Brak możliwości widzenia skłania do użycia innych zmysłów a przez to innego niż zwykle rozumienia tych samych przedmiotów. Wyłączenie jednego zmysłu sprawia iż lepiej poznajemy te pozostałe.

Zaproszone osoby niewidome oraz niedowidzące stają się tu przewodnikami, kimś w rodzaju ekspertów. Takie odwrócenie sytuacji uzmysławia jak niewiele trzeba, żeby znaleźć się w miejscu osoby niepełnosprawnej, a jednocześnie mamy szanse na pełne zrozumienie jak to jest widzieć świat w ten sposób. Odkrywamy też sferę palpacyjną w konfrontacji ze sztuka współczesną.

Umieszczone wewnątrz zaciemnionego boksu dzieła sztuki posiadają wyraźną strukturę i są wyczuwalne w swojej strukturze i materii. W całkowitej ciemności stajemy się innymi odbiorcami niż zwykle. Każda różnica w strukturze odbierana jest mocno i widzimy być może więcej niż w przypadku użycia wzroku. Doświadczamy czegoś nowego. Te same przedmioty stają się dla nas czymś innym.

Całość ma również swoje znaczenie symboliczne. Rzeczy spotykane na co dzień widzimy zwykle w podobny sposób. Wielu z nich, być może istotnych, nie dostrzegamy mimo właściwie działającego wzroku. Być może czasami lepiej zamknąć oczy i spróbować zweryfikować nasz subiektywny sposób patrzenia na rzeczywistość.

Prezentowane zdarzenie łączy środowiska, które nigdy nie spotkałyby się w podobnej sytuacji. W szczególności przy ekspozycji dzieł sztuki współczesnej. Ten sposób prezentacji nazwany przez autora galeringiem pokazuje jak można przełamać stereotypowe myślenie o sztuce, miejscach i formach jej ekspozycji oraz o tym kto może stać się jej odbiorcą.

Zapraszamy w dniach 8-21 maja 2017 roku.

O projekcie słowami autora

Mikołaj Harmoza: Cykl wystaw pod wspólną nazwą „Galeriuj” to rodzaj manifestu artystycznego. Promuje on pionierski sposób tworzenia kontekstu wobec sztuki współczesnej zwany przeze mnie galeringiem. Przedstawiam własną twórczość w takich środowiskach, które zwykle nie są zainteresowane sztuką współczesną bądź w jakiś sposób są wykluczone z kręgu odbiorców sztuki czy malarstwa współczesnego.
Takie wystawy odbywają się często poza galeriami sztuki bądź mają charakter performatywny.
Tworzę też kontekst własnej twórczości wobec specyficznych miejsc, środowisk społecznych, sytuacji itp.
Projekt ma charakter samokreacyjny a jego idea rozwija się wraz z tym, co powstaje w jego ramach.

Otwarcie wystawy: 8 maja 2017 roku, godzina 17.00
Miejsce: Gdynia InfoBox

21-04-2017

Gdynia InfoBox
OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia:
PN-PT 10.00-19.00
SOB 11.00-18.00
ND 11.00-16.00