Projektuj miasto w Gdynia InfoBox

Odwiedzający Gdynia InfoBox są już nie tylko obserwatorami zmian zachodzących w mieście. Z poziomu wszystkowiedzących oglądaczy mogą awansować na kolejny – kreatorów przestrzeni miejskiej. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej na ogromnym ekranie dotykowym Obserwatorium Zmian, mogą nie tylko spacerować po wirtualnej makiecie centrum Gdyni, ale też wcielić się w rolę ogrodnika miasta lub planisty.

GdyniaCityBox to aplikacja edukacyjna, ale na tym jej możliwości się nie kończą. To też platforma komunikacji pomiędzy planistami i mieszkańcami miasta. Jej podstawą jest interaktywna, bardzo dokładnie odwzorowująca rzeczywistość, makieta miasta. Nakładać na nią można różne funkcje – takie, które w danym czasie są przydatne. W Gdynia InfoBox wykorzystywanych obecnie jest kilka:

- Edukacyjna dla dzieci i młodzieży, dostępna zarówno podczas zajęć zorganizowanych prowadzonych przez pracowników Gdynia InfoBox jak i w samodzielnym użytkowaniu. Użytkownik np. sadzi kwiaty przy fontannie w alei Jana Pawła II czy buduje domy na Molo Rybackim. Jeśli nie jesteś już dzieckiem, a bawisz się w ogrodnika, musisz uwzględniać koszty nasadzeń. Jeśli bawisz się w projektanta budynków, musisz pamiętać, że imponująca budowla rzuca długi cień. Musisz pamiętać też, że w wysokich budynkach mieszka dużo ludzi i może być zwyczajnie tłoczno…..to prawdziwie interaktywna edukacja.

- Informacyjna pozwalająca obejrzeć z bliska, oczywiście w trójwymiarze, najciekawsze inwestycje powstałe w mieście w czasie ostatnich lat. Każda z nich opisana jest w przystępny sposób. Oprócz inwestycji, aplikacja pokazuje, gdzie w centrum Gdyni znajdują się parkingi dla samochodów i rowerów, trasy wybranych linii trolejbusowych, parkingi itp.

- Komunikacyjna, która jest platformą dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. Użytkownik może wziąć udział w ankiecie na temat estetyki przestrzeni publicznej. Wynik badania trafia bezpośrednio do Plastyka Miasta, który wykorzystywać je będzie podczas ustaleń dotyczących np. umieszczania reklam w centrum Gdyni.

Przykładowe funkcjonalności:

- mapa miasta (dwuwymiarowa lub trójwymiarowa) na potrzeby promocji i turystyki wzbogacona o opisy – obiekty kulturalne, szlaki turystyczne, hotele, zabytki;

- wirtualne spacery po wskazanych obiektach (np: muzea, obiekty użyteczności publicznej, kościoły) – realistyczny model trójwymiarowy może być wykorzystywany jako wsparcie analiz funkcjonalnych obiektów;

- wizualizacja danych miejskich – np. tereny zielone, komunikacja, informowanie o przebudowach, zużycie energii, infrastruktura podziemna, dane z istniejących miejskich systemów informatycznych, inteligentne rozwiązania “smart city”;

- partycypacyjne planowanie przestrzenne – wizualizacja planów miejscowych, koncepcji inwestycji, prowadzenie konsultacji i zbieranie opinii oraz propozycji mieszkańców w rozwoju przestrzennym miasta i w procesie rewitalizacji.

- prezentacja planowanych i zrealizowanych inwestycji

Makietę wraz z aplikacjami wykonała na zlecenie Miasta gdyńska firma StructView. Korzystać z niej można samodzielnie w godzinach otwarcia Gdynia InfoBox, a grupy zorganizowane, w tym dzieci i młodzież szkolna, po uprzednim kontakcie z pracownikiem InfoBoxu Martą Juraniec, tel. 58 523 97 69, e-mail: m.juraniec@gdynia.pl.

24-04-2017

Gdynia InfoBox

OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia październik-maj:
PN-PT 10.00-19.00
SOB 11.00-18.00
ND 11.00-16.00 

Godziny otwarcia czerwiec-wrzesień:
PN-PT 10.00-20.00
SOB 11.00-20.00
ND 11.00-18.00