Wystawa „Miejskie Modernizacje Gmin NORDA. Wizje i realizacje”

Wystawa prezentowana w ramach VII Weekendu Architektury w Gdyni poświęcona jest dobrym praktykom projektowym i rozwiązaniom przestrzeni publicznych, które powstały w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA.

Forum NORDA to grupa przedstawicieli jednostek samorządowych Kaszub Północnych, którzy zintegrowali się, aby wspólnie promować i rozwijać region w zakresie inwestycji, turystyki, gospodarki, edukacji i bezpieczeństwa. Dzięki działaniom wspólnoty, w ostatnich latach powstało wiele inwestycji, w tym atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Efektem tej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Wystawa prezentuje również inwestycje i planowanie działania na rzecz przestrzeni miejskich, które pokazują starania wspólnoty, w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjaniu nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna  to wizytówka regionu. Podnosi atrakcyjność turystyczną i przyczynia się do wzrostu jakości życia mieszkańców, a także sprzyja integracji lokalnej społeczności. Jej celem jest podkreślenie walorów estetycznych, poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych, miejsc historycznych, również takich o charakterze rozrywkowym i usługowym. Taka przestrzeń popularyzuje ruch pieszy i rowerowy. Często wykorzystuje rozwiązania projektowe tj. mała architektura, zieleń.

Wystawę można zwiedzać do 30 września 2017 r. w wieży widokowej.


24-08-2017

Gdynia InfoBox
OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia wieży widokowej:
PN-PT 10.00-22.00
SOB-ND 11.00-22.00